Infobank

Välkommen till Idrott så in i Nordens informationsbank! Här kommer du i framtiden hitta flera artiklar fulla med nyttiga tips och information hur du kan tänka om du vill få till en flerspråkig verksamhet i din idrottsförening, eller om du redan är igång men behöver tips och inspiration på vägen.

Fram tills dess bjuder vi på några generella tips angående flerspråkighet som alltid är bra att tänka på oavsett nivå:

Viktigt att tänka på gällande flerspråkig idrottsverksamhet

  • Låt det ta tid. I början kan det kännas motigt och svårt att väva in flerspråkighet i idrottsverksamheten. Barnen kanske inte reagerar positivt och öppet på en gång vilket tryter på motivationen ytterligare. Håll ut och föregå med gott exempel genom att uppmuntra till flerspråkighet! Det krävs ibland lite mer tid för att få till en långsiktig förändring.

  • Var tydlig och använd ditt kroppsspråk. Ibland, speciellt till en början, kan det hända att barnen inte förstår ordet du säger, men ändå fångar ordets innebörd med hjälp av ditt kroppsspråk. Efter ett tag lär de sig att koppla ihop innebörden med ordet. Var med andra ord tydlig när du pratar och använd ditt kroppsspråk för att hjälpa barnen på traven!

  • Tänk Lättsamt, Postivt och Okomplicerat. Alla vi kan göra missar och säga klumpiga saker när vi använder ett språk som vi inte tycker att vi behärskar så bra. Genom att tillsammans bygga upp en stämning inom gruppen som är lättsam, positiv och okomplicerad sänker ni tröskeln till att fler vågar prova och säga fel istället för att bara våga säga något på det språket de känner sig bekväm på. Bjud på dig själv, skratta med barn, vänd och vrid på språket. Visa att alla gör fel ibland och det är fullt mänskligt!

  • Låt barnen vara experter. I varje grupp finns ofta flerspråkiga barn. Ett av de bästa sätten att lära barn nya sätt att lära sig och ta hjälp av varandra är att du som tränare gör likadant! Kommer du inte på ett ord på det andra språket? Ta hjälp av barnen!