Om projektet

Vad är Idrott så in i Norden?

Projektet Idrott så in i Norden är en del av Svenska kulturfondens stora Hallå! projekt. Projektet verkar för att …

  • Inkludera 3000 unga inom olika idrottsföreningar i två- eller flerspråkig verksamhet under tre års tid. Med detta uppnår ungdomarna ett naturligt förhållningssätt till att Finland är ett flerspråkigt land.

  • Uppmuntra svensktalande unga med svaga eller inga kunskaper i finska att våga uttrycka sig och bli starkare på det andra nationella språket, och vice versa för finskspråkiga ungdomar, både inom sin hobby och i andra områden i livet.

  • Visa ungdomarna det stora mervärdet kunskaper i svenska ger även ur ett nordiskt perspektiv samt öka gemenskapen i idrotten även utanför språkgränserna.

  • Ge tränare och ledare inom idrottsföreningar redskap och färdigheter för att kunna utföra och hålla i flerspråkiga träningar på ett roligt och motiverande sätt.


” Idrott är så mycket mer än bara idrott. Det är gemenskap, glädje, utveckling och styrka. Oavsett språk. ”

Varför behövs projektet?

Med projektet vill vi stärka språkmedvetenheten hos barn och unga i idrottsföreningar runt omkring i Finland. Vi vill också öppna upp dörrarna till hela Norden genom att hjälpa idrottarna att bli starka på båda språken. Enligt oss ska inte språket vara den faktor som hindrar en idrottare att gå vidare, tvärtom ska det vara den faktor som för dem framåt.

Med hjälp av de rätta verktygen och mentorer kan fler föreningar få upp ögonen för flerspråkig verksamhet och därmed introducera fler barn till andra språk än sitt modersmål. I Finland är det viktigt att kunna både svenska och finska. Vissa barn lär sig det i skolan men många har lättare att lära sig, eller förbättra, sina språkkunskaper genom ledigare former än skolan. Här har projektet en viktig roll i att bidra att fler barn och unga får möjligheten att utveckla sina språkkunskaper på ett mer ledigt och lekfullt sätt.